Szkolenia

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej komunikować się z podwładnymi, współpracownikami i klientami.

Uczestnicy szkolenia

poznają:
– bariery i zniekształcenia w komunikacji
– typy postaw w relacjach interpersonalnych
– techniki rozwiązywania konfliktu

nauczą się:
– identyfikowania sytuacji konfliktowych i skutecznego zarządzania nimi
– asertywnego komunikowania się
– czym jest perswazja i jak wykorzystać ją w pracy

będą wiedzieli, jak:
– nawiązywać kontakt
– zadawać trafne pytania
– stosować techniki uważnego słuchania

Co daje takie szkolenie?

– pomaga przezwyciężyć stres i zwiększyć świadomość naszej komunikacji
– uświadamia, jak przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym
– uczy budowania głębszych i skuteczniejszych relacji