Szyte na miarę

Strategia biznesowa

Budowa nowego przedsiębiorstwa to duże wyzwanie. Dobry pomysł to nie wszystko. Tworząc dla Państwa firmy strategię biznesową skupimy się na umiejętnym zidentyfikowaniu i wykorzystaniu szans oraz silnych stron przedsiębiorstwa. Pomożemy określić odpowiedni segment na rynku, do którego będzie skierowany produkt i zdefiniujemy misję oraz wizję firmy.

Elementami strategii biznesowej będą:

  • strategia komunikacyjna
  • strategia marketingowa
  • strategia wizerunkowa
  • praca nad wizerunkiem osób reprezentujących firmę