Szkolenia

II pokolenie. SUKCESja

Współcześnie jednym z największych wyzwań dla wielu polskich rodzinnych firm jest potrzeba przekazania najwyższych stanowisk drugiemu pokoleniu.

To kluczowe nie tylko z biznesowego punktu widzenia – konsolidacji kapitału czy zachowania ciągłości działalności gospodarczej. Tutaj znaczącą rolę odgrywają wartości. Pokolenie rodziców w roli sukcesorów chciałoby bowiem widzieć swoje dzieci. Te z kolei nie zawsze czują się gotowe do wejścia w tę rolę i przejęcia sterów rodzinnych przedsiębiorstw. Najczęściej wynika to nie z braków merytorycznych, ale niewystarczających doświadczeń – takich, jak te, które ukształtowały szereg umiejętności miękkich ich rodziców.

Projekt „II pokolenie. SUKCESja“ wychodzi naprzeciw potrzebom drugiego pokolenia w rodzinach polskich przedsiębiorców. W ramach cyklu szkoleń przygotowujemy dzieci założycieli polskich rodzinnych firm do zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem. Wspólnie pracujemy nad ukształtowaniem i rozwojem umiejętności miękkich, kluczowych z punktu widzenia budowania relacji biznesowych, zarządzania przedsiębiorstwem i bycia liderem w swojej firmie.